Theses 

Regionální analýza nezaměstnanosti v ČR z pohledu kohezní politiky – Ondřej Kostrba

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ondřej Kostrba

Diplomová práce

Regionální analýza nezaměstnanosti v ČR z pohledu kohezní politiky

The regional analysis of unemployment in the Czech republic from the perspecitve of cohesion policy of the European union

Anotace: Cílem diplomové práce je regionální analýza nezaměstnanosti v České republice a posouzení dopadů kohezní politiky Evropské unie na nezaměstnanost na úrovni jednotlivých regionů soudržnosti České republiky. Teoretická část zahrnuje základní popis kohezní politiky ve třech programových obdobích a pojmy týkající se nezaměstnanosti. Praktická část je zaměřena na regionální analýzu nezaměstnanosti a jednotlivých disparit mezi regiony. Zkoumány jsou regiony z hlediska vybraných ukazatelů nezaměstnanosti, vybraných ekonomických ukazatelů a ukazatelů týkajících se kohezní politiky. Závěr práce přináší shrnutí a vyhodnocení ukazatelů týkajících se nezaměstnanosti a kohezní politiky.

Abstract: The aim of this diploma is the analysis of regional unemployment in the Czech Republic and examination which has cohesion policy of the European union to the unemploement rate at the level of individual regions in the Czech republic. The theoretical part includes basic description of cohesion policy in three programming periods and conceptions relevants to unemployement. Practical part is focused to analysis of regional unemployment and diferences between regions. The regions are examined from individual indicators of unemployment, individual economics indicators and indicators relevant to cohesion policy. The last part includes summary and interpretation of uenmployment indicators and cohesion policy indicators.

Klíčová slova: regionální analýza, kohezní politika, nezaměstnanost

Keywords: regional analysis, cohesion policy, unemployment

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2014
  • Vedoucí: René Wokoun
  • Oponent: Nikola Krejčová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/42314


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 22:43, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz