Theses 

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PLZEŇSKÉHO KRAJE A ZÁVAŽNÁ BIOLOGICKÁ RIZIKA – Rostislav MACH

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Rostislav MACH

Bachelor's thesis

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PLZEŇSKÉHO KRAJE A ZÁVAŽNÁ BIOLOGICKÁ RIZIKA

Pilsen Regional Emergency Medical Services and the Management of Critical Biological Hazards

Abstract: Bakalářská práce zkoumá problematiku biologických rizik ve spojitosti s prací zdravotníků v přednemocniční neodkladné péči. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá rozdělením a základní charakteristikou vysoce nakažlivých nemocí, jejich způsobem přenosu a případnou léčbou. Dále jsou zde uvedeny doporučené postupy, dostupné osobní ochranné pracovní prostředky a transportní izolační prostředky osob. V závěrečné kapitole je popisována funkce biohazard týmu, logistika jeho práce a kooperace s ostatními zainteresovanými subjekty. Praktická část vyhodnocuje prověřovací cvičení biohazard týmu a následně zjišťuje formou dotazníku existující rozdíly v problematice biologických rizik u dvou sledovaných skupin respondentů.

Abstract: The bachelor thesis investigates the biological risk problematic regarding the paramedical work in prehospital emergency care. It is divided into two parts the theoretical and the practical part. The theoretical part describes division and basic characteristics of highly contagious diseases, their transmission and eventual treatment. Further on, recommended procedures, accessible personal protective equipment and the use of a portable isolation chamber are described. In the final chapter, the function of biohazard team is described, its logistic work and cooperation with other co-working subjects. The practical part assesses the verified biohazard team practice and as follow up, ascertains the existing differences in biological risk problematic to two observed groups of respondents, through the use of questionnaires.

Keywords: záchranná služba, vysoce nakažlivá nemoc, biohazard, biologická agens

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 3. 2017
  • Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: MUDr. Jana Vidunová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=69034 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

The right form of listing the thesis as a source quoted

MACH, Rostislav. ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PLZEŇSKÉHO KRAJE A ZÁVAŽNÁ BIOLOGICKÁ RIZIKA. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Other references 


Go to top | Current date and time: 22/4/2019 17:28, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz