Bc. Tomáš Franta

Master's thesis

Časoprostorová variabilita půdního klimatu na vybraných stanovištích ostrova Jamese Rosse

Spatiotemporal variability of soil climate on the selected locations of Jamese Ross Island
Anotácia:
V této práci je uvedena podrobná časoprostorová analýza půdního mikroklimatu na ostrově Jamese Rosse (Antarktida) v období 2007-2011. Analýza je provedna na dvou meteorologických stanicích v blízkosti české polární stanice J. G. Mendela. Tyto automatické stanice jsou umístěny na vyzvednuté marinní terase (10 m n.m.) v blízkosti stanice J. G. Mendela a na vulkanické plošině Johnson Mesa (340,7 m n.m …viac
Abstract:
This thesis provides a detailed analysis of spatial-temporal soil microclimate on James Ross Island (Antarctica) between 2007 and 2011. The analysis is carried out at two meteorological stations close to the Czech Antarctic Station of Johann Gregor Mendel. These automatic stations are located on the enthroned marine terrace (10 m) near the J. G. Mendel station and on the volcanic plateau Johnson Mesa …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedúci: doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta