Bc. Veronika Kosinková

Diplomová práce

Fůze a akvizice a jejich specifika a význam pro současnou etapu vývoje finančních trhů

Mergers and acquisitions and their characteristics and importance for the current development of the financial markets
Anotace:
Tato diplomová práce je věnovaná fúzím a akvizicím a jejich vlivu na finanční trh. V práci zpracovávám historii fúzí a akvizic, dále pak jejich možný budoucí vývoj. Poukazuji také na současnou významnost těchto kapitálových transakcí jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska mocenského v rámci globalizace světové ekonomiky. V dalších kapitolách popisuji jednotlivé formy fúzí a možné důvody, které …více
Abstract:
This thesis is devoted to mergers and acquisitions and their impact on financial markets. I tried to describe history of mergers and acquisitions and their possible future development. I would like to point out importance of this capital transactions from the economic point of view. In the second and third chapter I describe various forms of mergers and the possible reasons which leads to their execution …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Antonín Kubíček, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Lubomír Civín, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní