Eva Zábojníková

Bakalářská práce

Jednotky sboru dobrovolných hasičů a ochrana obyvatelstva v ORP Luhačovice

Volunteer Fire Brigade Units and Protection of Population in the Municipality with Extended Competence Luhačovice
Anotace:
Bakalářská práce je věnována jednotkám sboru dobrovolných hasičů a ochraně obyvatel-stva. Teoretická část práce se zaměřuje na Hasičský záchranný sbor České republiky jako celek, jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí a jejich zapojení do plnění úkolů při mimořádných událostech a ochraně obyvatelstva. Praktická část je orientována na jednotky sboru dobrovolných hasičů na území ORP Luhačovice. V práci …více
Abstract:
The bachelor thesis is devoted to volunteer fire brigade units and protection of the population. The theoretical part of the thesis focuses on the Fire Brigade of the Czech Republic as a whole, the units of the volunteer municipal fire brigade and their involvement in the fulfillment of tasks in extraordinary events and the protection of the population. The practical part is oriented to the units of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RSDr. Václav Lošek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zábojníková, Eva. Jednotky sboru dobrovolných hasičů a ochrana obyvatelstva v ORP Luhačovice. Uherské Hradiště, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe