Eva Zábojníková

Bachelor's thesis

Jednotky sboru dobrovolných hasičů a ochrana obyvatelstva v ORP Luhačovice

Volunteer Fire Brigade Units and Protection of Population in the Municipality with Extended Competence Luhačovice
Abstract:
Bakalářská práce je věnována jednotkám sboru dobrovolných hasičů a ochraně obyvatel-stva. Teoretická část práce se zaměřuje na Hasičský záchranný sbor České republiky jako celek, jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí a jejich zapojení do plnění úkolů při mimořádných událostech a ochraně obyvatelstva. Praktická část je orientována na jednotky sboru dobrovolných hasičů na území ORP Luhačovice. V práci …more
Abstract:
The bachelor thesis is devoted to volunteer fire brigade units and protection of the population. The theoretical part of the thesis focuses on the Fire Brigade of the Czech Republic as a whole, the units of the volunteer municipal fire brigade and their involvement in the fulfillment of tasks in extraordinary events and the protection of the population. The practical part is oriented to the units of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: doc. RSDr. Václav Lošek, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Zábojníková, Eva. Jednotky sboru dobrovolných hasičů a ochrana obyvatelstva v ORP Luhačovice. Uherské Hradiště, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe