Nikol WICHEROVÁ

Diplomová práce

Postoje žáků 2. ZŠ v Ústí nad Labem k tělesné výchově a sportu v souvislosti s jejich rodinným prostředím

Attitude of pupils in basic school in Ústí n. L. to physical education and sport in context of their family atmosphere.
Anotace:
Postoje žáků 2. stupně základních škol v Ústí nad Labem k tělesné výchově a sportu v souvislosti s jejich rodinným prostředím. Cílem mé diplomové práce bylo přispět k objasnění problematiky postojů žáků 2. stupně základních škol v Ústí nad Labem k tělesné výchově a sportu v souvislosti s jejich rodinným prostředím. V teoretické části se zabýváme tělesnou výchovou a sportem, které definujeme a přiblížíme …více
Abstract:
Attitudes of pupils of the 2nd grade of elementary schools in Ústí nad Labem to physical education and sport in connection with their family environment. The aim of my diploma thesis was to contribute to the clarification of the attitudes of pupils of the 2nd grade of elementary schools in Ústí nad Labem to physical education and sport in connection with their family environment. In the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 10. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. David Cihlář, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WICHEROVÁ, Nikol. Postoje žáků 2. ZŠ v Ústí nad Labem k tělesné výchově a sportu v souvislosti s jejich rodinným prostředím. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta