Nikol WICHEROVÁ

Master's thesis

Postoje žáků 2. ZŠ v Ústí nad Labem k tělesné výchově a sportu v souvislosti s jejich rodinným prostředím

Attitude of pupils in basic school in Ústí n. L. to physical education and sport in context of their family atmosphere.
Abstract:
Postoje žáků 2. stupně základních škol v Ústí nad Labem k tělesné výchově a sportu v souvislosti s jejich rodinným prostředím. Cílem mé diplomové práce bylo přispět k objasnění problematiky postojů žáků 2. stupně základních škol v Ústí nad Labem k tělesné výchově a sportu v souvislosti s jejich rodinným prostředím. V teoretické části se zabýváme tělesnou výchovou a sportem, které definujeme a přiblížíme …more
Abstract:
Attitudes of pupils of the 2nd grade of elementary schools in Ústí nad Labem to physical education and sport in connection with their family environment. The aim of my diploma thesis was to contribute to the clarification of the attitudes of pupils of the 2nd grade of elementary schools in Ústí nad Labem to physical education and sport in connection with their family environment. In the theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 10. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. David Cihlář, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

WICHEROVÁ, Nikol. Postoje žáků 2. ZŠ v Ústí nad Labem k tělesné výchově a sportu v souvislosti s jejich rodinným prostředím. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta