Bc. Marek Bőhm

Diplomová práce

Recent Approaches to Web Service Implementation

Recent Approaches to Web Service Implementation
Anotace:
Táto práca analyzuje, hodnotí a sumarizuje 2 architektonické prístupy. Špecificky bezserverový prístup a kontajnerový prístup s použitím Docker kontajnerov. Taktiež obsahuje príklady implementácií oboch prístupov.
Abstract:
This thesis analyzes, evaluates and summarizes two software architecture approaches. Specifically serverless approach and containerized approach using Docker containers. It also includes example implementation for both architectures.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Vladimír Štill

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky