Bc. Karolína VAŠENDOVÁ

Diplomová práce

Hodnocení expozic a ochrana zdraví před účinky radiofrekvenčního záření mobilních telefonů u dětí a mladistvých

Exposure assessment and health protection from radiofrequency radiation effects of mobile phones in children and adolescents
Anotace:
Práce se zabývá expozicí radiofrekvenčnímu záření vyzařovaného mobilními telefony a jeho možným vlivem na vyvíjející se dětský organizmus. Souhrnně poskytuje současné vědění a nabízí tak odborný náhled na problematiku. Dále popisuje potenciální škodlivé účinky na fyzické a duševní zdraví člověka, vyplývající ze způsobů, jakými jsou dnešní mobilní telefony mladou generací využívány. Pomocí anonymního …více
Abstract:
The work deals with the exposure to radiofrequency radiation emitted by mobile phones and its possible impact on the developing young organism. It provides a summary of today´s knowledge and offer expert insight into the issue. It also describes potential harmful effects on the physical and mental human health, based on the ways of use mobile phones by young generation. The anonymous quastionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VAŠENDOVÁ, Karolína. Hodnocení expozic a ochrana zdraví před účinky radiofrekvenčního záření mobilních telefonů u dětí a mladistvých. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta