Michaela Podsedníčková

Bakalářská práce

Alzheimerova choroba pohledem zdravotníků

Alzheimer´s Disease from Nursing Staff View
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje nevyléčitelnému onemocnění - Alzheimerově chorobě. Práce je zaměřena na specifickou péči a ošetřování nemocných postižených touto chorobou v sociálních a zdravotnických zařízeních. Práce obsahuje dvě části- teoretickou a praktickou. Teoretická část je sumarizací pojmů, informací a poznatků týkající se dané problematiky - patofyziologie Alzheimerovy choroby, její etiologie …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with incurable diseases - Alzheimer´s disease. This work focuses on specific care and treatment of patients affected by this illness in social and health care facilities. The work consists of two parts - theoretical and practical. The theoretical part is summary of terms, information, and knowledge on this issue - pathophysiology of Alzheimer´s disease, its etiology, symptoms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016
Zveřejnit od: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Anna Krátká, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Podsedníčková, Michaela. Alzheimerova choroba pohledem zdravotníků. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra