Mgr. Simona Hanzelková, DiS.

Diplomová práce

Vývoj a změny terénní pečovatelské služby v procesu transformace u vybraných poskytovatelů v rámci okresu Nový Jičín

Development and Changes in Field Nursing Services within the Process of Transformation of Selected Providers in the District of Nový Jičín
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou transformace pečovatelské služby. Cílem práce je zmapovat a porovnat transformační proces u vybraných poskytovatelů terénní pečovatelské služby v okresu Nový Jičín v letech 2008-2018 a popsat, jak se transformační změny promítly do chodu těchto organizací z pohledu zaměstnanců a uživatelů. Teoretická část diplomové práce je zaměřena na charakteristiku základních …více
Abstract:
The diploma thesis is concerned with day care transformation. The aim of the thesis is to map out and compare the transformation process in selected outreach day care providers in the district of Nový Jičín between 2008 and 2018 and to describe how the transformation changes have been reflected in the operation of such organizations in the view of their employees and users. The theoretical part of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/raqa4/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
  • Oponent: Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě