Mgr. David Dospiva

Bakalářská práce

Cisterciácký duktus v listinách klášterů Heiligenkreuz a Velehrad (1270 - 1295)

Cistercian type face weight in documents from monasteries of Heiligenkreuz and Velehrad (1270 - 1295)
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o písařském duktu listin pocházejících z cisterciáckých klášterů Heiligenkreuz a Velehrad. Vybrané písemnosti spadají do let 1270 až 1295. Z paleografického rozboru a následné komparace listin jsem vytyčil charakteristické prvky cisterciáckého duktu. Dále jsem se zabýval počátky psaní dorzálních poznámek. Samostatnou část práce tvoří obrazová příloha listin.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the typing of type face weight in documents from Cistercian monasteries of Heiligenkreuz and Velehrad. Selected documents fall within the years 1270 to the 1295. From paleographic analysis and subsequent comparison of these documents I set features of the Cistercian type face weight. Furthemore, I dealt with the beginnings of writing dorsal notes. A separate part of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Pomocné vědy historické

Práce na příbuzné téma