Jana SEDLÁKOVÁ

Bakalářská práce

Eliminace nezaměstnanosti a bezdomovectví v Brně ? služba Street-Paper

Elimination of unemployment and homelessness in Brno - Service Street-Paper
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje problematice poskytování sociálních služeb. Teoretická část poskytuje náhled do sociální politiky, nezaměstnanosti a ekonomických problémů současné české společnosti. Práce informuje o současném stavu nezaměstnanosti a bezdomovectví v Brně, o činnosti Občanského sdružení Nový Prostor v Brně, o činnosti Občanského sdru-žení Nový Prostor. Cílem empirické části práce je zjistit …více
Abstract:
The bachelor?s work deals with the problems of providing social services. The theoretical part gives an overview into social policy, employment and economic problems of the cur-rent Czech society. Work informs about ongoing state of unemployment and homelessness in Brno and about work of the association of Novy Prostor. The target of the empirical work is to identify and evaluate how the public is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011
Identifikátor: 19463

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martina Růžičková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SEDLÁKOVÁ, Jana. Eliminace nezaměstnanosti a bezdomovectví v Brně ? služba Street-Paper. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 06. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe