Jan Valeš

Master's thesis

Energetická politika EU a její příspěvek k energetické bezpečnosti ve vztahu s Ruskem

The EU energy policy contribution to energy security with Russia
Abstract:
Energetické odvětví se řadí mezi strategické zájmy států, jehož význam v současné době roste. Hospodářství členských států EU je na energetických zdrojích vysoce závislé. Rostoucí spotřeba společně s nedostatečnými zásobami energetických surovin v EU vyžadují jejich dovoz. Nejvýznamnějším dodavatelem energií do EU je Rusko. Vysoká závislost EU na importu převážně ruské ropy a zemního plynu způsobuje …more
Abstract:
The strategic energy sector importance is currently growing worldwide. The economies of all EU countries are highly dependent on energy sources. The increasing consumption in accordance with insufficient energy reserves require import. Russia is the most significant energy partner for the EU. The high EU's dependence on Russian oil and natural gas poses a risk to EU's energy security. The business …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 1. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 9. 2020
  • Supervisor: Cristina Procházková Ilinitchi
  • Reader: Milan Vošta

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/81232