Bc. Emil Sedlařík

Diplomová práce

Aplikace kampaně door-to-door ve městě Zlíně ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013

The Application of the Door-to-door Campaign in Zlín in the Election to the Chamber of Deputies in 2013
Anotace:
Tato práce se zabývá tématem aplikace konceptu door-to-door v českém prostředí na příkladu kontaktní kampaně TOP 09 ve městě Zlíně před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013. Na základě analýzy dotazníkových šetření práce odpovídá na dva základní cíle. Jimi jsou formulace doporučení, jak by měla vypadat návštěva tazatelů v rámci door-to-door kampaně, aby co nejvíce vyhovovala …více
Abstract:
This thesis deals with the application of the concept of door-to-door in the Czech environment on the example of the campaign contact Top 09 in Zlin before the elections to the Chamber of Deputies of the Czech Parliament in 2013 based on an analysis of surveys of thesis responds to two main objectives. The objectives are the formulations of recommendations how the visit of the interviewers should look …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Anna Shavit, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií