Mgr. Jana Přikrylová

Rigorózní práce

Podpora žákovských strategií učení se cizímu jazyku (na příkladu francouzského jazyka)

Teacher's support of pupils foreing language learning strategies (on the example of French language)
Anotace:
Rigorózní práce se věnuje problematice strategií učení se cizímu jazyku s důrazem na jazyk francouzský a způsobům výuky těchto strategií v pedagogické praxi. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V první části práce se věnujeme mimo jiné problematice strategií učení se cizímu jazyku a kurikulárním dokumentům. Blíže také v práci popisujeme čtyři modely výuky strategií, které dosud nebyly …více
Abstract:
Rigorous thesis deals with the issues of foreign language learning strategies with an emphasis on French language and the ways of teaching of these strategies in educational practice. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. In the theoretical part we deal with the issues including foreign language learning strategies and curriculum documents. Further, we describe four models …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Oponent: doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc., PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta