Theses 

Harmonizace rodiny a práce pečovatelek ve velkém a malém městě – Bc. Marie Vozdecká, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Marie Vozdecká, DiS.

Diplomová práce

Harmonizace rodiny a práce pečovatelek ve velkém a malém městě

Harmonizing family life and work by professional caregivers in big city and small town

Anotace: Diplomová práce se zabývá tématem harmonizace rodiny a zaměstnání pečovatelek ve velkém a malém městě. Cílem práce je zodpovědět na hlavní výzkumnou otázku: Jaké rozdíly jsou mezi pečovatelkami pracujícími ve velkém a malém městě v oblasti harmonizace práce a rodiny. V teoretické části se autorka zabývá tématy potřeb zaměstnanců a pečovatelek, možnostmi zaměstnavatelů a rozdílů malých a velkých měst. K provedení výzkumu byla zvolena kvalitativní výzkumná strategie a pomocí polostrukturovaných rozhovorů byla získána data od pečovatelek pracující v malém městě Tišnově a velkém městě Brně. Empirická část zodpovídá na dílčí výzkumné otázky, konkrétně se zaměřuje na rodinné podmínky pečovatelek, vliv zaměstnavatele na slaďování, potřeby pečovatelek v oblasti služeb pro děti a rodinu a vliv specifik profese na kombinaci rodinného a profesního života.

Abstract: The thesis is focused on harmonizing family and work professional caregivers in big city and small town. The main research question is: What are the differences in harmonizing family and work between caregivers working in small town or big city. Needs of employees and caregivers, possibilities of employers and differences between town and city are explained in theoretical part. Author used qualitaive research and gained data from caregivers working in small town Tišnov and big city Brno thanks semi-structured interviews. Analysis part is focused on family conditions of caregivers, influence of employer to harmonizing, institucional needs careegivers (services for family and childreen), and influence specifics of caregiver´s work to harmonizing family life and work.

Klíčová slova: harmonizace práce a rodiny, rozdíly lokálních politik, pečovatelská služba, zaměstnavatel, zaměstnanec, konflikt práce a rodiny, péče o děti, harmonizing family life and work, differences in local policies, nursing services, employer, employee, conflict of work and family, childcare

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D., Mgr. Tereza Pospíšilová
  • Oponent: Mgr. Blanka Plasová, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 11:14, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz