Matěj Vobořil

Bakalářská práce

Vliv defektů ve dřevě na stanovení rychlosti šíření zvuku ve dřevě v čerstvém stavu

The influence of defects in the wood to determine the speed of sound in fresh wood
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá stanovením rychlosti šíření zvuku ve dřevě v čerstvém stavu. Konkrétně byl zkoumán javor mléč (Acer platanoides L.). Akustické vlastnosti byly zjištěny pomocí nedestruktivní metody přístroji od firmy Fakopp. Jednalo se o přístroje ultrasonic timer a microsecond timer. Pro měření byly zvoleny sondy SD02, TD45 a US10. Primárním cílem bylo stanovit rychlost zvukového signálu …více
Abstract:
This bachelor research deals with determining the speed of sound propagation in wood in fresh state. Specifically, maple milk (Acer platanoides L.) was investigated. Acoustic properties were determined by the non-destructive method thanks device from Fakopp company. These were an ultrasonic timer and a microsecond timer. Sensors like SD02, TD45 and US10 were selected for measurement. The primary objective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Tippner, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta