Bc. Petra Nedvědová, DiS.

Diplomová práce

Nekalosoutěžní praktiky podle generální klauzule nekalé soutěže

Unfair Business Practices under the General Clause of Unfair Competition
Anotace:
Ve své diplomové práci jsem nejprve pojednala o samotné generální klauzuli nekalé soutěže ve vztahu k pojmenovaným skutkovým podstatám nekalé soutěže. Poté jsem se zaměřila na tzv. soudcovské neboli nepojmenované skutkové podstaty nekalé soutěže. Snažila jsem se na základě judikatury a odborné literatury vyčlenit ty podstaty, které jsou již právem tolerované. V závěru jsem uvedla významné hledisko …více
Abstract:
I wrote about the General Clause of the unfair competition in accordance with the special clauses of the General Clause in my thesis. Then I tried to focuse on the innominate unfair business practices of the General Clause. I stated very important the aspect of the average consumer in the end.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2012
  • Vedoucí: doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Eva Večerková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta