Bc. Valentina Losová

Bachelor's thesis

Organizační struktury podniku v oboru hotelnictví

The Organizational Structure of the Company in the Hospitality Industry
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením organizační struktury a fungováním jednotlivých oddělení a následné návrhy na zlepšení v hotelu Aquapalace Praha. Teoretická část se zabývá základními pojmy organizace a organizování. Vysvětluje, co to je organizační struktura, jaké jsou postupy při jejich tvorbě, základní typy a vazby organizačních struktur. Teoretická část se také věnuje organizačním strukturám …viac
Abstract:
The aim of my thesis is to evaluate the organizational structure of the organization and functioning of each departments of the hotel Aquapalace Praha and following suggestions for improvement at the Aquapalace Praha. The theoretical part deals with the basic concepts of organization and organizing. It explains what is the organizational structure, what are the procedures for their creation, basic …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedúci: Ing. Martin Petříček
  • Oponent: Ing. Eliška Smotlachová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze