Bc. Martin Strnad, DiS.

Bakalářská práce

Faktory ovlivňující rizikové chování intravenózních uživatelů drog vedoucí k nákaze infekčními chorobami

The factors influencing the injecting drug users' risk behaviour leading to the transmission of infectious diseases
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je nalezení odpovědi na otázku, jaké jsou faktory ovlivňující rizikové chování injekčních uživatelů drog vedoucí k nákaze infekčními chorobami. Práce je dělena do tří základních částí. V teoretické části je rozpracován teoretický základ, umožňující nalezení odpovědi na hlavní výzkumnou otázku a definovány základní pojmy, které jsou pro tuto práci podstatné. Metodologická …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to answer the question what are the factors influencing the injecting drug users' risk behaviour leading to the transmission of infectious diseases. The paper is divided into three main parts. Theoretical part developes the theoretical basis (framework) that enables to find the answer to the main research question. It also defines the substantive terms that are being …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Magda Frišaufová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií