Richard Byrtus

Bakalářská práce

Obsluha 3D tiskárny Renishaw AM400 pro 3D tisk metodou SLM

Operation 3D Printers Renishaw AM400 for 3D Printing by Method SLM
Anotace:
BYRTUS, R. Obsluha 3D tiskárny Renishaw AM400 pro 3D tisk metodou SLM: Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie, 2017 47s. Vedoucí práce: Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Hlavní náplň bakalářské práce spočívala v provedení rešerše všech dostupných metod aditivní výroby a vytvoření uceleného postupu procesu stavby metodou …více
Abstract:
BYRTUS, R. Operation 3D Printers Renishaw AM400 for 3D Printing by Method SLM: Bachelor thesis, Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Machining, Assembly and Engineering Metrology, 2017 47s. Thesis head: Ing. Marek Pagáč, Ph.D. The main aim of the bachelor thesis was to investigate all available methods of additional production and to create …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Marek Pagáč
  • Oponent: Jiří Hajnyš

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Strojírenská technologie