Theses 

Obsluha 3D tiskárny Renishaw AM400 pro 3D tisk metodou SLM – Richard Byrtus

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Strojírenská technologie

Richard Byrtus

Bakalářská práce

Obsluha 3D tiskárny Renishaw AM400 pro 3D tisk metodou SLM

Operation 3D Printers Renishaw AM400 for 3D Printing by Method SLM

Anotace: BYRTUS, R. Obsluha 3D tiskárny Renishaw AM400 pro 3D tisk metodou SLM: Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie, 2017 47s. Vedoucí práce: Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Hlavní náplň bakalářské práce spočívala v provedení rešerše všech dostupných metod aditivní výroby a vytvoření uceleného postupu procesu stavby metodou SLM na zařízení Renishaw AM400 za použití korozivzdorného práškového kovu AISI 316L. Teoretická část se zabývala teorii 3D tisku, představením jednotlivých metod tisku a systémů. Dále byla představena samotná metoda selektivního laserového tavení kovů, specifikace práškových kovů a 3D tiskárna na kov. Praktická část je věnována obsluze stroje, jeho kalibrací a činnostem potřebným k zahájení a dokončení tisku.

Abstract: BYRTUS, R. Operation 3D Printers Renishaw AM400 for 3D Printing by Method SLM: Bachelor thesis, Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Machining, Assembly and Engineering Metrology, 2017 47s. Thesis head: Ing. Marek Pagáč, Ph.D. The main aim of the bachelor thesis was to investigate all available methods of additional production and to create a complex process of the SLM method of the Renishaw AM400 using a stainless steel AISI 316L powder. The theoretical part deals with the theory of 3D printing, introducing the individual printing methods and systems. In addition, the method of selective laser metal melting, the specification of powder metals and the 3D metal printer were introduced. The practical part is devoted to machine operation, calibration and activities required to initiate and complete printing.

Klíčová slova: 3D tiskárny, Renishaw AM400, 3D tisk, metoda SLM, obsluha stroje, kalibrace

Keywords: 3D printers, Renishaw AM400, 3D printing, SLM, machine operation, calibration

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Marek Pagáč
  • Oponent: Jiří Hajnyš

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 02:45, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz