Ing. Petr Chadim

Bachelor's thesis

Analýza aranžmá Dona Sebeskyho skladby "All The Things You Are"

The analysis of the Don Sebesky's "All The Things You Are" arrangement
Abstract:
Bakalářská práce „Analýza aranžmá Dona Sebeskyho skladby All The Things You Are“ velmi podrobně popisuje strukturu, harmonii, instrumentaci, vedení hlasů a další parametry zkoumaného aranžmá. Obsahuje detailní analýzu a ukázky partitury pro rozšířený big band. Práce také pojednává o užitých metodách a postupech aranžování. První kapitola je věnována životopisu a tvorbě Dona Sebeskyho.
Abstract:
The thesis "The Analysis of Don Sebesky’s All The Things You Are arrangement" describes the structure, harmony, instrumentation, voicings, and other parameters of the examined arrangement in great detail. It consists of a detailed analysis and of big band score examples. The thesis also deals with methods and procedures of arranging embraced in the process. The first chapter is devoted to the biography …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2020
  • Supervisor: RNDr. Matúš Jakabčic
  • Reader: MgA. Jiří Levíček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/nh91f/

Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno

Faculty of Music

Bachelor programme / field:
Art of Music / Jazz interpretation

Theses on a related topic