Ing. Petr Chadim

Bachelor's thesis

Analýza aranžmá Dona Sebeskyho skladby "All The Things You Are"

The analysis of the Don Sebesky's "All The Things You Are" arrangement
Anotácia:
Bakalářská práce „Analýza aranžmá Dona Sebeskyho skladby All The Things You Are“ velmi podrobně popisuje strukturu, harmonii, instrumentaci, vedení hlasů a další parametry zkoumaného aranžmá. Obsahuje detailní analýzu a ukázky partitury pro rozšířený big band. Práce také pojednává o užitých metodách a postupech aranžování. První kapitola je věnována životopisu a tvorbě Dona Sebeskyho.
Abstract:
The thesis "The Analysis of Don Sebesky’s All The Things You Are arrangement" describes the structure, harmony, instrumentation, voicings, and other parameters of the examined arrangement in great detail. It consists of a detailed analysis and of big band score examples. The thesis also deals with methods and procedures of arranging embraced in the process. The first chapter is devoted to the biography …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2020
  • Vedúci: RNDr. Matúš Jakabčic
  • Oponent: MgA. Jiří Levíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/nh91f/

Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno

Faculty of Music

Bachelor programme / odbor:
Art of Music / Jazz interpretation

Práce na příbuzné téma