Bc. Michal Zeman

Diplomová práce

Fotbalgolf jako moderní pohybová aktivita

Footbalgolf as a modern physical activity
Anotace:
Diplomová práce představuje fotbalgolf jako novou moderní možnost pohybové aktivity. Teoretická část se zabývá základními charakteristikami tohoto sportu a problematikou pohybu a monitoringu pohybových aktivit. Praktická část je zaměřena na analýzu jednoho z vybraných fotbagolfových hřišť a určení kvantitativních a kvalitativních znaků této specifické pohybové aktivity u vybrané skupiny rekreačních …více
Abstract:
The diploma thesis represents footballgolf as a new modern possibility of physical activity. The theoretical part is concerned basic characteristics of this sport and with the issue of movement and monitoring of physical activities. The practical part is focused on the analysis of one of the selected fooftballgolf fields and determination of the quantitative and qualitative feature of this specific …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Vespalec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Vacenovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Management sportu