Theses 

Fotbalgolf jako moderní pohybová aktivita – Bc. Michal Zeman

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Management sportu

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Michal Zeman

Diplomová práce

Fotbalgolf jako moderní pohybová aktivita

Footbalgolf as a modern physical activity

Anotace: Diplomová práce představuje fotbalgolf jako novou moderní možnost pohybové aktivity. Teoretická část se zabývá základními charakteristikami tohoto sportu a problematikou pohybu a monitoringu pohybových aktivit. Praktická část je zaměřena na analýzu jednoho z vybraných fotbagolfových hřišť a určení kvantitativních a kvalitativních znaků této specifické pohybové aktivity u vybrané skupiny rekreačních hráčů fotbalgolfu pomocí monitoringu reálné pohybové aktivity na vybraných hřištích.

Abstract: The diploma thesis represents footballgolf as a new modern possibility of physical activity. The theoretical part is concerned basic characteristics of this sport and with the issue of movement and monitoring of physical activities. The practical part is focused on the analysis of one of the selected fooftballgolf fields and determination of the quantitative and qualitative feature of this specific physical activity in a selected group of recreational footballgolf players by monitoring real physical activity on selected fields.

Klíčová slova: pohybová aktivita, fotbalgolf, monitoring, akcelerometrie, physical activity, footballgolf, accelerometry

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Vespalec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Vacenovský, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 21:49, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz