Zbyněk Vacek

Bakalářská práce

Cyklistická infrastruktura, její význam a využití v cestovním ruchu

Infrastructure for Cyclists, Its Purpose and Sense for Tourism
Anotace:
Bakalářská práce se bude zabývat vymezením a významem cyklistické infrastruktury, její výstavbou a začleněním do infrastruktury měst a mezinárodních cyklistických sítí (Greenways, EuroVelo). V praktické části bude posuzováno využití cyklistické infrastruktury a její vliv na rozvoj cestovního ruchu v České republice. V práci budou navrženy další zatím nevyužité možnosti cyklistické infrastruktury v …více
Abstract:
This bachelor degrese thesis will deal with determination and sense of the infrastructure for cyclists, its construction and its integration to existing infrastructure and international network of bikepaths. (Greenways, EuroVelo). The practical part of this thesis will deal with the real usage of the infrastructure for cyclists and its influence to tourism. An outline of still not used potential of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB1126

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2010
  • Vedoucí: Eva Šimková
  • Oponent: Zdenek Novotný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

UHK, Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk, Cizí jazyky pro cestovní ruch - ruský jazyk