Ing. Jindřich Chromý

Bakalářská práce

Ochrana majetkových práv autora počítačového programu

Protection of Property Rights of the Author of Computer Program
Anotace:
I přestože počítačové programy užíváme téměř denně, mnoho uživatelů porušuje pravidla jejich použití. Jako cíl mé práce, jsem se rozhodl přiblížit a shrnout důležité informace týkající se autorského práva vzhledem k počítačovému programu. První část této práce je věnována autorskému zákoníku ČR a mezinárodní úpravě autorského práva. V návaznosti na autorské právo je dalším neméně důležitým bodem licencování …více
Abstract:
Even though, that we use computer programs almost daily, many users are violating the rules of their use. As the aim of my work, I decided to approach and summarize important information regarding to copyright due to a computer program. The first part of this work is devoted to copyright code of the Czech Republic and international copyright legislation. Building on copyright is next no less important …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Jiří Matzner, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře