Bc. Viktoria Potapkina

Bakalářská práce

The Role of International Humanitarian NGOs in African Conflicts in the Post-Cold War Period

The Role of International Humanitarian NGOs in African Conflicts in the Post-Cold War Period
Anotace:
Tato bakalářská práce se snaží zkoumat a analyzovat efektivitu mezinárodních humanitárních NGO v afrických konfliktech po studené válce. Dále se pokouší popsat jejich role a problémy, zvláště v konfliktech v Sudánu a ve Rwandě. Cílem práce je zjistit, zdalipak mohou být NGO považovány za efektivní aktéry při řešení konfliktů.
Abstract:
The following bachelor’s thesis sets before itself the challenge of exploring and analyzing the effectiveness of the roles of international humanitarian NGOs in African conflicts after the Cold War. Looking at their roles, the challenges they face and then specifically focusing on two African conflicts – Sudan and Rwanda, the thesis aims at establishing whether NGOs can be considered effective actors …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií