Bc. Irena ŠIMEČKOVÁ

Master's thesis

Seberealizace seniorů v domově s pečovatelskou službou

Self-realization Seniors in a Nursing Home
Abstract:
Problematika stáří a stárnutí je pro každého z nás čím dál aktuálnější téma. Mnoho seniorů ani nečekalo, že se tak vysokého věku dožije. Je pochopitelné, že starým lidem postupně ubývají síly a dojdou k závěru, že chtějí být umístěni do pobytového zařízení. Je třeba dodat, že rozhodnutí seniora musí být dobrovolné, určitě jej nelze vynutit. Jeho rodina a přátelé mu můžou být oporou. V situaci, kdy …more
Abstract:
am se obrátí pro radu. Výsledky této práce budou předány sociálním pracovníkům a seniorům v Domově s pečovatelskou službou v Tylově ulici v Českých Budějovicích.
Abstract:
The issue of age and aging is for each of us increasingly topical theme. Many seniors did not expect to live to such an old age. It is understandable that older people gradually decrease forces and concluded that they wish to be placed into the residence facilities. It should be added that senior decision must be voluntary, surely it cannot be enforced. His family and friends can be supportive them …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2016
Accessible from:: 16. 5. 2016

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠIMEČKOVÁ, Irena. Seberealizace seniorů v domově s pečovatelskou službou. Č. Budějovice, 2016. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.5.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 16. 5. 2016 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses l1qpp4 l1qpp4/2
16. 5. 2016
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
16. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.