Bc. Radovan Palatý

Bakalářská práce

Lze měřit náboženství?

Can we measure religion?
Anotace:
Náboženství patřilo vždy k zásadním součástem sociologické teorie. V průběhu vývoje mo-derní společnosti vztah společnosti a náboženství charakterizuje proces sekularizace. Tento byl chápán zpočátku jako nezvratný a vedoucí buď k naprostému vymizení a nahrazení nábo-ženství a nebo k jeho přesunu z veřejné do privátní sféry. Jak teorie, tak následně výzkumy prováděné od poloviny 20. století tento trend …více
Abstract:
Religion has been always crucial part of sociological theory. Evolution of modern society is characterizied by proces sof secularization, which changed the relatinship between religion and society. Secularization had been taken as an ustopabebla process, leasing either to total dissapierence of religion or to relocation of religion from public to private spere of life. Both theory and surveys which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Roman Vido, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michaela Kvapilová Bartošová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií