Bc. Lucie Borkovcová

Master's thesis

Der Neubeginn – Die Integration der ausgesiedelten Sudetendeutschen aus der Region Mährisch-Altstadt in die Gesellschaft des Nachkriegsdeutschlands am Beispiel der Schicksale einiger Familien

The new beginning - the integration of the expelled Sudeten Gemans from Staré Město region into the society of postwar Germany exampled by the fates of several families.
Abstract:
Diploma thesis deals with the issue of the displacement of the Sudeten Germans from Staré Město region and their integration into the society of postwar Germany exampled. This has been described by the fates of several families i have interviewed.
Abstract:
Téma této diplomové práce je vysídlení sudetských Němců z oblasti Starého Města (Okr.Šumperk) a jejich nový začátek a integrace do společnosti poválečného Německa. Tato problematika byla popsána na příkladu několika rodin, s jejichž členy jsem vedla rozhovory.
 
 
Jazyk práce: German
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedúci: Mgr. Pavel Váňa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary and Language School Teacher Training in German Language