Bc. Tomáš Krajča

Bakalářská práce

Components for the health information system DHIS2

Components for the health information system DHIS2
Anotace:
Tento výzkum byl proveden s cílem vyvinout dvě komponenty pro District health information software 2. První komponenta implementuje funkcionalitu pro import dat z excelových souborů. Účelem druhé komponenty je poskytnout funkcionalitu pro vizualizaci dat pomocí pivot tabulek. Důraz byl kladen na výzkum v oblasti řešení pivot tabulek pro webová prostředí a jejich potenciální aplikaci a integraci do …více
Abstract:
This research was conducted in order to develop two components for Dis- trict health information software 2. The first component implements func- tionality for data import from excel sheets. The purpose of the second com- ponent is to allow for data visualisations via pivot tables. An emphasis was placed on a study in the field of web-based pivot table solutions and their potential application and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika