Bc. Monika Dušková

Diplomová práce

Výběr a formy přípravy manažerských personálních rezerv (úloha Assesment Centra)

Selection and Preparation of Forms Management Personnel Reserve (the Role of Assessment Center)
Anotace:
Diplomová práce výběr a formy přípravy manažerských personálních rezerv se zabývá úlohou assessment centra. Teoretická část práce analyzuje metody, historii, fáze, metody a formy assessment centra. Dále se věnuje testům využívaných při tomto druhu výběrového řízení. Závěrečná část práce je věnována develompent centru a jeho porovnání s assessment centrem. Praktická část se zabývá průběhem assessment …více
Abstract:
This thesis forms of selection and training of managerial personnel reserve deals with the role assessement center. The theoretical part presents a general description of the methods, history, phases, methods and forms asessessment center. It also discusses the tests used in this type of selection process. The final section is devoted develompent center and its comparison with the assessment center …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 10. 2012
  • Vedoucí: Ing. Evžen Sýkora, CSc.
  • Oponent: Mgr. Ing. Tomáš Prekop, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.