Jan HLOUŠEK

Bakalářská práce

Vytvoření jednotné metodiky v otázkách hygieny, dezinfekce a sterilizace na pracovištích UZ, RTG, CT, MR a AG.

Setting up a unified methodology for hygiene, disinfection, and sterilization at UZ, RTG, CT, MR and AG departments.
Anotace:
V předkládané bakalářské práci ,,Vytvoření jednotné metodiky v otázkách hygieny, dezinfekce a sterilizace na pracovištích UZ, RTG, CT, MR a AG`` jsem zpracoval problematiku oblasti, která s oborem radiologie velmi úzce souvisí. Hygiena provozu radiologického pracoviště, dezinfekce a sterilizace jsou nedílnou součástí náplně práce radiologického asistenta. Svojí prací jsem chtěl dát vodítko nově vznikajícím …více
Abstract:
The presented bachelor´s thesis {\clq}qSetting up a unified methodology for hygiene, disinfection, and sterilization at UZ, RTG, CT, MR and AG departments`` focuses on an area closely relatedto the field of radiology. The hygiene of the radiology ward, disinfection, and sterilization are an inseparable part of the work of the radiological assistant. In my thesis I wanted to set up guidelines for newly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010
Zveřejnit od: 3. 5. 2010
Identifikátor: 16397

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: MUDr. Petr Bednařík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HLOUŠEK, Jan. Vytvoření jednotné metodiky v otázkách hygieny, dezinfekce a sterilizace na pracovištích UZ, RTG, CT, MR a AG.. Č. Bud., 2010. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 03. 05. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 3. 5. 2010 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses l1v28i l1v28i/2
13. 5. 2010
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulánová, L.
13. 5. 2010
Bulánová, L.
14. 5. 2010
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.