Mgr. Monika Dvořáková, Ph.D.

Doctoral thesis

Molecular mechanisms of metastasis: Integrated genomics and proteomics approaches

Molecular mechanisms of metastasis: Integrated genomics and proteomics approaches
Abstract:
Úvodní část práce se zabývá metastazováním nádorů a použitím „biomarkerů“ v onkologii. Metastáze jsou nejčastější příčinou smrti onkologických pacientů. Onkologický výzkum se proto v posledních desetiletích zaměřil právě na tento proces s cílem porozumění jeho příčinám, popsání jeho mechanizmů a nalezení „biomarkerů“, které by umožnily odhadnout riziko jeho rozvoje u jednotlivých pacientů. Biomarkery …more
Abstract:
The introduction section of the thesis deals with the metastasis of the tumors and the use of biomarkers in oncology. The metastases are the most common cause of death of the oncological patients. In the last decades, the researchers have been focusing on this process in an effort to understand its causes and mechanisms and to find new biomarkers which would specify risk of its occurrence in individual …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 9. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 12. 2016
  • Supervisor: doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jan Bouchal, Ph.D., prof. Mgr. Marek Šebela, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta