Bc. Michal Bukovský

Master's thesis

Uplatňovanie finančnej kontroly vo vybranom orgáne štátnej správy / samosprávy / v SR

Application of financial control in selected state administrative body /self administration/ in Slovak Republic
Abstract:
Purpose of my Diploma work is enhancement of financial control in conditions of Slovak Trade Inspection (application of arrangements). The work is partitioned to three parts. First chapter is entry to introduction of financial control. Second chapter analyzed application of financial control in conditions of Slovak Trade Inspection and its place in system of control in state administrative. Third chapter …viac
Abstract:
Cieľom mojej diplomovej práce je skvalitnenie finančnej kontroly v podmienkach SOI SR (návrh opatrení). Práca je rozdelená do troch častí. Prvá kapitola predstavuje vstup do problematiky finančnej kontroly. Druhá kapitola analyzuje uplatňovanie finančnej kontroly v podmienkach Slovenskej obchodnej inšpekcie, jej miesto v systéme kontroly v štátnej správy. Tretia kapitola rieši možnosti skvalitnenia …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 9. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2009
  • Vedúci: Ing. Vladimír Šagát, PhD.
  • Oponent: Doc. Ing. Elena Fetisovova, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Master programme / odbor:
Economics and Management / Finance