Tomáš ŠNEBERGER

Bakalářská práce

Zdroj napětí pro senzor pixelového částicového detektoru

Power supply for sensor of pixel particle detector
Anotace:
Cílem práce je podat přehled teorie napájecích zdrojů vhodných pro předpětí polovodičových detektorů. Dále pak zlepšení parametrů a návrh napájecího zdroje pro pixelové detektory. Zlepšit by se měli parametry v rozsahu napětí a zejména v při nižších napětích šum a zvlnění.
Abstract:
The aim is to provide an overview of the theory of power supplies suitable for preload semiconductor detectors. Furthermore, improvements in the design and supply source for pixel detectors. Improve should parameters in the voltage range and in particular at the lower voltage noise and ripple.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Václav Kraus

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠNEBERGER, Tomáš. Zdroj napětí pro senzor pixelového částicového detektoru. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Elektronika a telekomunikace