Jana DVOŘÁKOVÁ

Bakalářská práce

Návrh metodiky sociální rehabilitace pro Domov sv. Anežky, o.p.s dle Zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb.

Concept of the methodology of social rehabilitation for Domov svaté Anežky, o.p.s in accordance with the social services law no. 108/2006 Sb.
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na vytvoření návrhu metodiky sociální rehabilitace pro Domov sv. Anežky. Jejím hlavním cílem je tedy vytvoření samotného návrhu a jeho následné ověření s klienty tohoto zařízení. Práce vychází ze zákona č. 108/2006 Sb. a sociální rehabilitace a je aplikovaná na Domov sv. Anežky. V práci je charakterizovaná sociální rehabilitace a další jednotlivé části zákona o sociálních …více
Abstract:
This Bachelor's Thesis is focused on creating a concept of the methodology of social rehabilitation for Domov sv. Anežky. Its main objective is therefore to creat a single concept and its resulting verification with social rehabilitation clients of this facility. This Thesis is based on law no. 108/2006 Sb. and social rehabilitation, and is applied to Domov sv. Anežky. The work is characterized by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Bärtlová Eva

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická
http://arl.ujep.cz/