Bc. Hana POLANECKÁ

Diplomová práce

Lidé v krajině, krajina v lidech: percepce krajiny obyvateli venkova a města. (Případová studie na území Mělnicka)

Humans in landscape, landscape in humans: perception of landscape by rural and urban residents. (Case study of the Mělník region)
Anotace:
Tato práce se zabývá krajinou. Není na ni nahlíženo jen jako na prostor, ve kterém se člověk po staletí vyvíjel a svou existencí ji více či méně ovlivňoval, ale taká jako na součást niterného prožitku člověka. Člověk si sice hodnotu krajiny uvědomuje, jen někdy nedokáže vysvětlit, proč se mu jedno místo líbí více než jiné, proč se vrací v myšlenkách k prošlým krajinám či proč se cítí nesvůj v hlučném …více
Abstract:
This study focuses on landscape. Landscape is seen not only as a space, in which people have evolved over the centuries and which they have influenced by their existence, but also as a part of people?s inner experience. Although one recognizes the value of landscape, he may not be able to explain why he likes one place more than the other, why his thoughts return back to places once walked through …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Martin Balej, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POLANECKÁ, Hana. Lidé v krajině, krajina v lidech: percepce krajiny obyvateli venkova a města. (Případová studie na území Mělnicka). Ústí nad Labem, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 28. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie / Geografie