Ondřej Kopecký

Bakalářská práce

Anglická terminologie ve výuce snowboardingu-sestavení metod.příručky

English terminology in lessons of snowboarding-compilation of methodical manual
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá výukou snowboardingu a terminologií využívanou při výuce. Teoretická část práce je věnována převážně zásadám a principům výuky. Stěžejní částí práce je Česko – anglická terminologická příručka snowboardingu. Ta je určena instruktorům snowboardingu a měla by jim usnadnit výuku v anglickém jazyce. Příručka je sestavena tak, aby respektovala metodickou řadu výuky jízdy na snowboardu …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB338

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2010
  • Vedoucí: Dagmar Hrušová
  • Oponent: Jaroslav Mottl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv