Pavel Čápek

Bakalářská práce

NetBeans Gui Builder

NetBeans GUI Builder
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je prohloubit čtenářovy znalosti nástroje NetBeans GUI Builder a rozšířit tak jeho možnosti při používání nástroje NetBeans GUI Builder během vytváření grafického uživatelského rozhraní v jazyku Java. Čtenář je postupně seznamován s různými třídami knihovny Swing a na základních příkladech je mu předváděna funkcionalita a vlastnosti těchto tříd. Autor čerpá ze svých vlastních …více
Abstract:
The goal of the bachelor thesis is to improve reader's knowledge in NetBeans GUI Builder and expand its possibilities of using NetBeans GUI Builder for creating graphical user interface in Java programing language. The readers will be acquainted with some Swing classes and will be showen how this classes work and their properties. Autor uses his own experience from NetBeans GUI Builder and form description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 9. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2010
  • Vedoucí: Alena Buchalcevová
  • Oponent: Vladimír Tichý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/23088

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika