Bc. Radmila Kloudová

Bakalářská práce

Prevence bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích

Prevention in the road safety
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou bezpečnosti silničního provozu. Teoretická část pojednává o kurzech bezpečné jízdy, rychlosti a nedodržování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly. V následující empirické části byl proveden kvalitativní výzkum mezi majiteli autoškol a řidiči s profesní způsobilostí. Závěr bakalářské práce tvoří návrh možné primární prevence zařazené do vzdělávání řidičů z povolání …více
Abstract:
This Bachelor´s thesis deals with the issues of security of the traffic on the roads. The first, theoretical part discusses the safety riding courses, speed and non-compliance of the distance between the vehicles. The following empirical part is a qualitative research such as interview and questionnaire among owners of driving schools and among drivers with professional capacity. The teacher´s preparation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová
  • Oponent: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta