Helena MOROZOVÁ

Diplomová práce

Právní úkon - právní jednání

Legal act - Legal action
Anotace:
Tato práce pojednává o projevu vůle, který je obsažen v Právním úkonu - právním jednání. Oba pojmy jsou v současné době široké veřejnosti známé, často považované za identické. Nový občanský zákoník (z. č. 89/2012 Sb.) však pojem právní úkon již neobsahuje a naopak jej nahrazuje dle dřívější právní úpravy pojmem právní jednání. Není ale možné tyto dva pojmy považovat za totožné. Právní jednání ve smyslu …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of an expression of a will as a part of a law act - legal action. These two concepts are widely known in the public and usually used as identical. The New civil code (act. no. 98/2012 Coll.) does not use the concept of legal act anymore and uses the concept of legal action known from the former law. However, it is not possible to consider these two concepts as identical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MOROZOVÁ, Helena. Právní úkon - právní jednání. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická