Bc. Tomáš Zelenka

Diplomová práce

DSGE model s bankovním sektorem

DSGE model with banking sector
Anotace:
V diplomové práci jsem se zabýval tématikou DSGE modelů s bankovním sektorem. V teoretické části byla představena rešerše prací, které se touto tématikou také zabývají a jaký je jejich přínos. V praktické části byl dopodrobna popsán konkrétní model a následně na něm byla provedena analýza na základě dat České republiky.
Abstract:
In this master thesis, my main objection was to introduce reader into the field of DSGE models with banking sector. In the first part, I presented background research on important papers in this field and describe their contributions. In the rest of the thesis, I focused on analysis using chosen model.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Martin Slanicay, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické a statistické metody v ekonomii