Theses 

Supporting English Education Online at an Elementary School – Bc. Lenka Čechová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Lenka Čechová

Diplomová práce

Supporting English Education Online at an Elementary School

Supporting English Education Online at an Elementary School

Anotace: Diplomová práce “Supporting English Education Online at an Elementary School” se zabývá praktickou aplikací e-learningového kurzu určeného k podpoře výuky anglického jazyka u žáků vybrané základní školy. Práce zkoumá problematiku podpory a obohacení výuky anglického jazyka; zabývá se možnostmi rozšíření vzdělávacího vlivu za hranice třídy a věnuje se možnostem rozvoje domácí přípravy žáků za pomoci e-learningového kurzu. V úvodních kapitolách jsou stanoveny teoretické základy výzkumu aplikovaného v rámci práce a definovány teoretické teze pro následnou praktickou tvorbu a aplikaci e-learningového kurzu v kontextu práce. Další kapitoly popisují a analyzují jak proces tvorby, tak i použití konkrétního e-learningového kurzu a hodnotí jeho vliv na edukační zkušenost jeho uživatelů (žáků, pedagoga). Práce nabízí ucelené zhodnocení procesu tvorby a implementace podpůrného e-learningového kurzu v rámci reálného vzdělávacího prostředí a zdůrazňuje jeho důležitá specifika i kritické momenty. Představuje model rozboru dosažených výsledků a použité evaluační techniky. Čtenáři práce je předložen reálný model tvorby a využití e learningového kurzu včetně konkrétních finálních doporučení pro rozvoj podpory výuky angličtiny u zvolené základní školy (resp. třídy).

Abstract: The diploma thesis “Supporting English Education Online at an Elementary School” deals with a practical application of an e-learning course within the environment of a concrete elementary school to support English language education of a specific group of learners. The work explores the issues of English learning and teaching support and enrichment; it looks into the possibility of stretching the educational influence beyond the classroom boundaries and of stimulating the learners’ home activity through an e-learning course usage. In its early chapters the work determines the theoretical background of the research in the scope of the thesis and gives a theoretical basis to the practical creation of the e-learning course in the given context. The work further depicts and analyzes the process of a concrete e-learning course creation and usage evaluating its effects upon the learning and teaching experience of its users. The work offers a compact overview of the process of an e-learning support course creation and implementation within a real educational environment pointing out its crucial features and critical points offering the reader a possible practical model of an e-learning support course creation and usage.

Keywords: E-learning, e-learningová podpora, výuka angličtiny, žáci, základní škola, Moodle, výuka dětí, VLE, ADDIE, online kurz, akční výzkum. E-learning, e-learning support, English teaching, young learners, elementary school, teaching children, Instructional Design, online course, action research, home studying.

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: B.A. Aaron Marc Collier
  • Oponent: PhDr. Tamara Váňová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 09:14, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz