Theses 

Obchodní společnost na území SO ORP Litovel obchodující s Ruskou federací (se zaměřením na společnost Papcel, a. s.) – Kristýna ŘMOTOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Kristýna ŘMOTOVÁ

Bakalářská práce

Obchodní společnost na území SO ORP Litovel obchodující s Ruskou federací (se zaměřením na společnost Papcel, a. s.)

Companies located in Litovel region, which do trade with the Russian Federation (focused on company Papcel, a. s.)

Anotace: Tato bakalářská práce je zaměřena na obchodní společnosti sídlící na území SO ORP Litovel, jež obchodují s Ruskou federací. Nejprve je pozornost věnována oblasti Litovelska především jejím ekonomickým aspektům. V následující kapitole je uveden seznam všech společností obchodujících s Ruskou federací, z nichž všechny jsou jednotlivě stručně charakterizovány. Třetí část práce je zaměřena na regionální společnost Papcel, a. s., spolupracující s řadou ruských partnerů. Závěrečnou část této bakalářské práce tvoří překlady vybraných textových materiálů.

Abstract: This bachelor thesis is focused on the companies located in AD MEP Litovel, which trade with the Russian Federation. First of all, the attention is paid to AD MEP Litovel, especially to economic aspects of this area. In the next chapter, there is given a list of all the companies, which cooperate with the Russian Federation. All of them are briefly described. The third part of this thesis is focused on company Papcel, a. s. It is a regional company, which cooperates with many Russian partners. The final part of this bachelor thesis is translation of selected text material.

Klíčová slova: SO ORP Litovel, společnost Papcel, a. s., regionální ekonomika, obchodní vztahy, česko-ruská spolupráce, Ruská federace, překlad textu

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Milena Machalová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=219018 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

ŘMOTOVÁ, Kristýna. Obchodní společnost na území SO ORP Litovel obchodující s Ruskou federací (se zaměřením na společnost Papcel, a. s.). Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 2. 2019 20:02, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz