Magdalena Klečková

Diplomová práce

Ritual and Myth in Native American Fiction

Ritual and Mythology in Native American Fiction
Abstract:
This diploma paper is focused on the presence of Native American myths and rituals in literature. It uses the novels Ceremony, House made of Dawn and Love Medicine to demonstrate the function and importance of rituals and myths in the chosen texts. The use of Native American elements is explored on the background of the authors, their tribes and mythologies. The investigation of storytelling tradition …více
Abstract:
Tato diplomová práce se zaměřuje na přítomnost rituálů v literatuře amerických indiánů. Pokouší se na románech Ceremony, House made of Dawn a Love Medicine vysvětlit funkci a důležitost indiánských mýtů a rituálů. Práce se věnuje vypravěčské tradici konkrétních indiánských kmenů, od kterých odvozují svůj původ vybraní autoři, a jejímu přerodu v psanou literaturu. Srovnávány jsou jak samotné postavy …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2009
  • Vedoucí: doc. Šárka Bubíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Klečková, Magdalena. Ritual and Myth in Native American Fiction. Pardubice, 2009. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka