BcA. Joel Hána

Diplomová práce

Janáčkův „Taras Bulba" - rozbor interpretace světových dirigentů v kontextu s brněnskou janáčkovskou interpretační tradicí

Janáček's "Taras Bulba" - an analysis of the interpretation of world conductors in the context of the Brno Janáček's interpretation tradition
Anotace:
Diplomová práce „Janáčkův „Taras Bulba" - rozbor interpretace světových dirigentů v kontextu s brněnskou janáčkovskou interpretační tradicí“ v úvodních kapitolách pojednává o životě a díle Leoše Janáčka a jeho vztahu k ruské kultuře. Dále se pak práce zaměřuje na představení literární předlohy historické novely Taras Bulba N. V. Gogola a předkládá informace ohledně vzniku a obsahu rapsodie Taras Bulba …více
Abstract:
The diploma thesis "Janáček's" Taras Bulba "- an analysis of the interpretation of world conductors in the context of Brno Janáček´s interpretation tradition" in the introductory chapters deals with the life and work of Leoš Janáček and his relationship to Russian culture. Furthermore, the work focuses on the presentation of the literary model of the historical novel Taras Bulba by N. V. Gogol and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. Mgr. Jan Zbavitel
  • Oponent: MgA. Jakub Klecker

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/vzur5/